ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Image Test

Στηρίζουμε συμβουλευτικά την επιχείρησή σας στην αντιμετώπιση τυχόν προβλήματος ρευστότητας που μπορεί να αντιμετωπίζει , διερευνώντας τους τρόπους μέσα από τους οποίους μπορεί να αποκτήσει ρευστότητα (αλλαγή εμπορικής & τιμολογιακής πολιτικής, αξιοποίηση κεφαλαίου κίνησης, μερισματκή πολιτική κλπ)