Η ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ

ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗΣ

Partner

Ο Πέτρος είναι οικονομολόγος κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.B.A Sc Strategic Management) με πολυετή εμπειρία σε θέματα επιχειρήσεων. Διετέλεσε επί 27 χρόνια διευθυντικό στέλεχος, σε συνεταιριστικές, πολυεθνικές και συστημικές Τράπεζες, με εξειδίκευση τόσο στην λιανική όσο και στην επιχειρηματική Τραπεζική.

Διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε αξιολόγηση επιχειρήσεων, μελέτες σκοπιμότητας καθώς και σε σχεδιασμό οικονομικής, τραπεζικής και λειτουργικής αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΝΤΖΟΣ

Partner

Ο Σωτήρης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA International Management) με εκτενή εμπειρία σε επιχειρησιακά θέματα.

Δραστηριοποιούμενος επί σειρά ετών στον τραπεζικό τομέα (άνω των 25), διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος με ειδίκευση στους τομείς της επιχειρηματικής τραπεζικής και των αναδιαρθρώσεων.

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων, θέματα χρηματοοικονομικής διαχείρισης και αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΙΛΛΙΑΣ

Senior Manager

Ο Παναγιώτης έχει περισσότερα από 25 χρόνια τραπεζικής εμπειρίας έχοντας εργασθεί σε διευθυντικές θέσεις τραπεζών με ειδίκευση σε Retail και Corporate Banking.

Είναι πτυχιούχος του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (πρ. ΑΣΟΕΕ)  και κάτοχος τίτλου ειδίκευσης στην Ανάλυση Οικονομικών Καταστάσεων και Αξιολόγηση Επιχειρήσεων από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Κατέχει άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού  Α’ τάξης και πιστοποιητικό τύπου Β1 από την Τράπεζα της Ελλάδος σχετικά με την παροχή επενδυτικών συμβουλευτικών υπηρεσιών.

ΜΑΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ

Manager

Η Ματίνα είναι οικονομολόγος, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Τραπεζική, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας σε θέσεις του χρηματοοικονομικού και τραπεζικού κλάδου.

Έχει εργαστεί στον τομέα των χρηματοοικονομικής ανάλυσης, στις τραπεζικές χρηματοδοτήσεις και στη διαχείριση ενήμερου δανειακού χαρτοφυλακίου, όπως και στον τομέα της διαχείρισης χορηγήσεων σε καθυστέρηση με ειδίκευση στις αναδιαρθρώσεις επιχειρηματικών δανείων.

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΕΡΒΕΡΟΓΛΟΥ

Assistant Manager

Η Δέσποινα είναι Οικονομική Αναλύτρια, πτυχιούχος του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πανεπιστήμιο Πειραιώς) με εμπειρία 17 ετών σε θέσεις ευθύνης πολυεθνικών εταιρειών με κύριες αρμοδιότητες τον έλεγχο και σύνταξη Οικονομικών καταστάσεων επιχειρησιακών μονάδων, την κατάρτιση επιχειρησιακών πλάνων και την παρακολούθηση βασικών οικονομικών δεικτών απόδοσης.