ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Image Test
H «PS Think up Business Solutions» με την εξειδικευμένη γνώση της προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις και υποστήριξη στην οικονομική διεύθυνση κάθε επιχείρησης.

Με υπεύθυνη και στενή συνεργασία με τους ανθρώπους του οικονομικού τμήματος, καταρτίζουμε Budget, επιχειρηματικά reports, business plan, Οικονομοτεχνικές μελέτες και παρέχουμε αξιόπιστες φορολογικές συμβουλές.