ΠΡΟΦΙΛ

Η PS Think Up Business Solutions

Ξεκίνησε το 2015, αντιλαμβανόμενη τις σημερινές ανάγκες του ιδιώτη και επιχειρηματία. Ενεργοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών σε όλα τα πεδία της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας και εκπροσωπείται από ανθρώπους εξειδικευμένους στους τομείς ενασχόλησης τους.

Η εταιρεία PS Think Up Business Solutions υποστηρίζει τους πελάτες της ώστε να αναπτυχθούν με ορθολογιστικό τρόπο, να βελτιώσουν τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησης τους με ταυτόχρονη μείωση του κόστους αυτών.

Με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων management, που επιτρέπουν την αντικειμενική ανάλυση των καταστάσεων και το σχεδιασμό και υλοποίηση δημιουργικών, πρακτικών και διαχρονικών λύσεων, υποστηρίζει τους πελάτες της ώστε να προσδώσουν αξία στην επιχείρηση τους.

Οι χρηματοοικονομικές μας αναλύσεις επιτρέπουν τον άριστο σχεδιασμό των επενδύσεων και τη χρηματοδότηση τους με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον επενδυτή.

Η εταιρεία παρέχει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε συναλλαγές κάθε φύσης καθώς και σε έργα που απαιτούν εμπειρία σε χρηματοοικονομικά θέματα σε όλους τους κλάδους.