ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

Image Test

H μακροχρόνια εμπειρία μας στον τραπεζικό κλάδο αποτελεί εγγύηση στην αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε προβλήματος που έχει η επιχείρησή σας με τις τράπεζες, αναλαμβάνοντας τη διαπραγμάτευση για την αναδιάρθρωση του χρέους σας για λογαριασμό σας.  

Σε αυτό το πλαίσιο, προβαίνουμε σε αναλύσεις της  τρέχουσας οικονομικής σας κατάστασης,  της κατάστασης ρευστότητας, των προβλέψεων  για τις μελλοντικές ταμειακές ροές και παρέχουμε συμβουλές για την αναδιάρθρωση του τραπεζικού σας χρέους.